משלוח חינם בקניה מעל 500 ש״ח. בשל המצב ייתכנו עיכובים בזמני המשלוח

פיית המתנות

0 0.00

תקנון תנאי שימוש

תקנון תנאי שימוש

להלן תקנון תנאי שימוש באתר פלאות בכתובת www.plaot.co.il להלן: "האתר").

האתר מופעל ומנוהל על ידי פלאות, ע.מ.558223392 ("המפעילה"). כל פנייה ניתן לשלוח לרח החרובים 10 פרדס חנה או  למייל online@plaot.co.il .

כל פנייה בתקנון בלשון נקבה משמעה גם בזכר או ברבים, בהתאם להקשר הדברים, והניסוח בלשון נקבה הינו מטעמי נוחות בלבד.

 1. 1. השימוש בפועל באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה וכן תנאי לשימוש באתר.
 2. 2. השימוש באתר כפוף לתנאי תקנון זה, ובהיעדר הסכמה לתנאי התקנון כאמור, מקצתו או כולו, הנך נדרש לחדול מגלישה באתר
 3. 3. תנאי השימוש שלהלן נועדו להבטיח שימוש נאות, הולם ובטוח באתר ובשירותים המוצעים בו, משכך אנא קראי בעיון את תנאי התקנון.

 

הוראות כלליות

 1. 4. האתר עוסק במכירה של משחקים , צעצועים, טקסטיל, נעליים ופריטי עיצוב ייחודיים ("המוצרים").
 2. 5. המוצרים מיוצרים על ידי יצרנים מקומיים ובינלאומיים ומיובאים תוך הקפדה על איכותם וטבעם של המוצרים.
 3. 6. במסגרת הליך רכישת המוצרים באתר יש למסור פרטים אישיים נכונים ומלאים בהתאם להוראות האתר. אי מסירת פרטים נכונים, כולם או חלקם, לרבות מספר כרטיס אשראי, עלול לעכב את הליך הרכישה או לבטלו כליל.
 4. 7. מובהר כי מועד ביצוע העסקה, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, הינו מועד אישור ההזמנה והכנסת פרטי המזמין. כל השלמה/תיקון/עדכון של פרטים לאחר מועד זה אינה גורעת או משנה או מאריכה את מועד ביצוע העסקה.
 5. 8. בכל בעיה שהיא באתר, במוצרים או בתהליך המכירה יש לפנות למפעילה כמופיע לעיל.
 6. 9. כל תכני האתר לרבות מידע מילולי, קולי, חזותי בין בנפרד ובין בשילובם, וכן עיצובו, עיבודו, עריכתו, הפצתו ודרך הצגת המידע לרבות, אך מבלי להגביל באמצעות איורים, סרטונים, תמונות, הנפשה (animation), צלמית (icon) ודמויותהינם בבעלותה של המפעילה בין מכוח חוק ובין מכוח הסכם.
 7. השימוש באתר ובתכנים שבו נועדו לשימושו הפרטי והאישי של המשתמש בלבד ואין לעשות שימוש בתכנים אלו שלא במסגרת האתר.
 8. המפעילה רשאית לשנות את האתר, את מבנהו, מראהו, תכניו, שירותיו וזמינותם של המוצרים וזהותם, כולם או מקצתם, וזאת ללא צורך בהודעה מראש, ובכפוף לכך כי זכויותיו של המשתמש לא ייפגעו כתוצאה מהשינויים.

 

המוצרים הנמכרים באתר

 1. 10. האתר מציע למכירה אישית (ולא סיטונאית) את המוצרים.
 2. 11. כל המוצרים הנמכרים באתר נוצרו מחומרי גלם איכותיים לאחר שעברו בדיקות קפדניות ונמצאו מתאימים לשימוש על ידי היצרנים.
 3. 12. התמונות באתר משמשות לצורך המחשה בלבד.
 4. 13. כל משתמשת, בין אם רכשה מוצר ובין אם לאו, רשאית להגיש בקשה להצטרף למועדון הלקוחות של פלאות, ובבקשתה זו נותנת המשתמשת את הסמכתה לקבלת דיוור ישיר מהמפעילה ו/או מהאתר בנוגע למוצרים, מבצעים ולכל נושא הנוגע לפעילותה של פלאות בכלל ובמסגרת האתר בפרט.

 

כספים

 1. 14. כל התשלומים עבור המוצרים המוצעים באתר יתבצעו באמצעות סליקת כרטיסי אשראי בלבד באופן מאובטח בין על ידי ספק האינטרנט בין על ידי חברת סליקת האשראי, ועל אחריותם בלבד.
 2. 15. המפעילה רשאית לשנות את מחירי המוצרים, את המוצרים, את הרכבי המוצרים ולא תהייה למשתמשת כל טענה ו/או דרישה כנגד המפעילה בעניין זה, ובלבד שזכויות המשתמשת לא נפגעו.
 3. 16. בכל בעיה הקשורה למערכת הסליקה ו/או לחיוב האשראי של המשתמשת ו/או ליחסים שבין המשתמשת לחברת האשראי, על המשתמשת לפתור את הבעיה בעצמה ועל אחריותה.
 4. 17. כל עוד לא אושר החיוב בגין העסקה אין האתר ו/או המפעילה מחויבים באספקת המוצר. עיכוב של למעלה מ – 7 ימי עסקים בהסדרת הבעיה בכרטיס האשראי/אמצעי תשלום של המשתמשת יזכה את האתר ו/או המפעילה בביטול העסקה.
 5. 18. ביטול עסקה יהיה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

 

מדיניות החזרת מוצרים

 1. 19. החזרה או החלפה של מוצר תיעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, ובכפוף לתנאים שלהלן:

         א. המוצר הוחזר לרשותה של המפעילה תוך 14 יום ממועד קבלתו על ידי הצרכן; יש להחזיר את המוצר באופן אישי או באמצעות דואר רשום למשרדי המפעילה ברחוב החרובים 10,           פרדס חנהוהכל בצירוף שם הלקוחה, כתובתה, חשבונית בגין רכישת המוצר, ופרטי ההתקשרות עימה (נייד ואי מייל).

         ב. המוצר הוחזר סגור, באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שום שימוש;

         ג. במידה והמוצר שהתקבל הינו פגום, כי אז על הלקוח ליצור קשר מיידית עם האתר ו/או המפעילה לשם החלפת המוצר הפגום במוצר תקין על חשבון האתר, או לשם החזרת                   המוצר הפגום וקבלת זיכוי מלא.

אספקת מוצרים

 1. 20. המוצרים יישלחו ללקוחה על ידי צד שלישי עימו תתקשר המפעילה.
 2. 21. זמני אספקת המוצרים, בתוך הקו הירוק בלבד, יהיו עד 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה על ידי המפעילה.
 3. 23. מובהר כי המפעילה אינה מתחייבת להחזקת מלאי של המוצרים, כולם או חלקם, ומשכך זמני האספקה שונים ממוצר למוצר ומהזמנה להזמנה, והכל כפי שיופיע למשתמש בעת הזמנת המוצר בפועל.
 4. 24. ככל שלאחר ביצוע הזמנה באתר יתגלה כי המוצר הנרכש אזל במלאי תפנה המפעילה למשתמשת ותציע לה החזר מלא של הכסף או המתנה של תקופה קצובה עד להחזרת המוצר הנרכש למלאי.
 5. 25. זמני אספקת המוצר עשויים להתארך בהתאם להגבלות שיוטלו בגין התפרצות מגפת הקורונה ואין למפעילה כל אחריות על משך העיכוב או הארכה שייגרמו באספקת המוצרים בגין כך.

 

ביטול הזמנה

 1. 26. ביטול הזמנה ייעשה באמצעות שליחת מייל לכתובת המופיעה בראש תקנון זה.

 

קניין רוחני

 1. 27. כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג ומין לרבות אך מבלי להגביל זכויות יוצרים בתכנים ובמוצרים המוצעים והמופיעים באתר לרבות בשם "פלאות" ובכל שם/סימן מסחרי אחר המופיע באתר הינם בבעלותה הבלעדית של המפעילה ו/או של צדדים שלישיים אשר נתנו למפעילה את הרשות לעשות שימוש בשמות/סימנים אלו במסגרת האתר.
 2. 28. על המשתמשות באתר אסור להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצוב התכנים באתר ו/או מוסיפים ו/או מחסירים מהם תכנים כלשהם בכלל ותכנים פרסומיים ומסחריים בפרט.
 3. 29. כל הזכויות בתכני האתר ובעיצובו הינם בבעלות המפעילה בלבד וחל איסור מוחלט לבצע כל שינוי באתר ו/או להעתיק, לשכפל, להציג, לפרסם, להפיץ, לשדר, להעביר לאחר, ליצור יצירות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר, ללא אישור מראש בכתב ובמפורש מהמפעילה.


אבטחת
מידע

 1. 30. נוכח המוצרים הנמכרים באתר ונוכח מהותו של האתר, ידוע למשתמשת כי פרטיה האישיים והמידע אשר תמסור במסגרת תהליך הרכישה יישמרו על ידי האתר. האתר לא יעביר לאחרים את הפרטים והמידע של המשתמשת, אלא בהתאם להוראות הדין או בית המשפט המוסמך לכך.
 2. 31. האתר יעשה כל מאמץ סביר לשם התקנה של תוכנות אבטחת מידע לשם שמירה על פרטי המשתמשים ולמען הגנה על פרטיותם. המשתמשת מצהיר כי ידוע לה שאין באפשרות האתר להבטיח הגנה מלאה על פרטיה


הגבלת
אחריות

 1. 32. השימוש באתר, ורכישת המוצרים המוצעים למכירה הינו על אחריות המשתמשת בלבד והאתר ו/או המפעילה אינם אחראים לנזקים ו/או הפסדים, בין ישירים ובין עקיפים, ככל שייגרמו למשתמש בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או למוצרים המוצעים בו, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
 2. 33. האתר מציע למכירה מוצרים המיובאים ומיוצרים על ידי צדדים שלישיים. כל טענה בקשר לטיב המוצר או פגם בו יש למפעילה ללא כל דיחוי.
 3. 34. בהתאם להוראות הדין, האתר מתחייב לשמור הן על אבטחת התכנים והמידע המוצגים באתר והן על פרטי המשתמשים הנמסרים באתר.
 4. 35. אין בהצבת קישוריות באתר (Links) כדי להוות הצעה, הבעת תמיכה, הסכמה או מתן חסות של האתר לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים בקישוריות אלו.
 5. 36. שימושה של המשתמשת באתר מהווה התחייבותה לשיפוי האתר ו/או המפעילה ככל שיתבעו לדין ו/או יידרש לשלם כספים כתוצאה משימוש המשתמשת באתר באופן שגרם לנזק לצד שלישי.
 6. 37. האתר ו/או המפעילה רשאים לחסום את המשתמשת מכלל הפעילות באתר ככל שפעילות המשתמשת תתגלה כפוגענית כלפי האתר ו/או המפעילה ו/או צד ג' כלשהו.
 7. 38. מובהר כי האתר ו/או המפעילה אינם מתחייבים כי השימוש במוצריו או בשירותיו של צד שלישי לא יופרע ו/או יפסק מכל סיבה אשר קשורה לגורמים אלה ואחרים, לרבות הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים


שימוש
בכרטיס מתנה "גיפט כארד"

 1. 39. האתר מנפיק עבור הלקוחות כרטיס מגנטי פלסטי ושוברים דיגיטליים, הנושא את לוגו האתר ו/או המפעילה (להלן: "הכרטיס").  הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הרשום לזכותו והוא אינו "כרטיס חיוב" כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשנ"ו-1986. תוקפו של הכרטיס הוא ל-5 שנים מיום הנפקתו. לאחר מועד זה הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף.
 2. 40. הכרטיס יהווה אמצעי תשלום לשימוש רב פעמי של מחזיקו לרכוש מוצרים ו/או לקבל שירותים באמצעות הכרטיס. כל אדם המחזיק בכרטיס מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם להוראותיו ולא תישמע כל טענה מצידו בכל מקרה
 3. 41. הכרטיס ניתן לשימוש כאמצעי תשלום מזומן בכפוף להוראות תקנון זה.
 4. 42. הכרטיס אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בו, אלא תתבצע הפחתה של הסכום הנקוב בו.
 5. 43. הכרטיס אינו ניתן לטעינה חוזרת .
 6. 44. יש לשמור על הכרטיס למשך כל תקופת התוקף שלו .
 7. 45. התשלום עבור מוצרים ושירותים באמצעות הכרטיס מקנה ללקוח את כל הזכויות אשר להן זכאי לקוח המשלם באמצעי תשלום מזומן, למעט ההגבלות והסייגים המפורטים בבית העסק.
 8. 46. ניתן לבצע בעסקה המשולמת באמצעות הכרטיס "רכישה מפוצלת" היינו לשלם חלק מסכום עסקה באמצעות הסכום הטעון בכרטיס וחלק באמצעי תשלום אחרים.
 9. 47. בירור יתרה בכרטיס תתאפשר באתר www.plaot.co.il מומלץ לבדוק יתרה בטרם ביצוע רכישה .
 10. 48. עם תום תוקפו של הכרטיס לא יתבצע החזר לכרטיס כמפורט לעיל .
 11. 49. כרטיס פגום / מזויף לא יכובד.
 12. 50. במקרה של ביטול עסקת רכישה או בהחזרת טובין שנרכשו באמצעות הכרטיס  דמי הביטול החלים על העסקה על פי החוק יחולו במלואם ובהתאם למדיניות האתר כמפורט בתקנון זה.
 13. 51. אין כפל מבצעים.
 14. 52. ביטול רכישת שובר המתנה או הכרטיס יתבצע בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981("החוק"). ניתן לבטל את רכישת השובר / מוצר תוך 14 יום וזאת במידה ולא מומש. במקרה כזה יתקבל זיכוי בניכוי עמלת דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או ₪100 , הנמוך מביניהם. במידה ושובר הגיפט קארד הוא לרכישת מוצר והשובר מומש בבית העסק,  החזרת המוצר הינה לפי תקנון בית העסק. במידה והשובר נשלח בדואר, יש להחזירו כשהוא סגור ובאריזתו המקורית. עם ביטול העסקה יבוטל השובר ולא ניתן יהיה לממשו בבית העסק..
 15. 53. כרטיס שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות, הטבה, דרישה או תביעה כנגד בית העסק ו/או החברה. כמו כן, תוקף הכרטיס לא יוארך לאחר מועד הפקיעה.


איסוף
נתונים באמצעות "cookies"

 1. 54. האתר משתמש בעוגיות 'Cookies', לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים.
 2. 55. מטרת הפרטים הללו היא התאמת האתר להעדפות המשתמשת ואפיון צרכיה, וכמו כן ולצרכי אבטחת מידע. "cookies" הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמשת יוצרת לפי פקודה ממחשבי המפעילה.
  חלק "cookies" יפקעו כאשר תסגור המשתמשת את הדפדפן וחלק מה "cookies" ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמשת.
 3. 56. המידע "cookies" מוצפן,והאתר עושה כל שביכולתו על מנת שמידע זה יישאר בידיו. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכלי להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.
 4. 57. מידע זה ישמש  את המפעילה לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה לשפר את האתר ולהקנות חוויה טובה ומדויקת עבור המשתמשת.


ניהול
האתר

 1. 58. המפעילה מתחייבת לדאוג להפעלה תקינה ורציפה של האתר אך אין בהתחייבות זו כדי למנוע הפרעות ו/או הפסקות בפעילותו של האתר כתוצאה מגישה ללא הרשאה לשרתי האתר ו/או לפרוטוקולי התקשורת באתר ו/או לכל תוכנה ו/או חומרה הקשורה להפעלתו התקינה של האתר.
 2. 59. המשתמשת פוטרת את המפעילה ו/או מי מטעמה מאחריות בגין כל נזק לרבות אך מבלי להגביל עגמת נפש שייגרם לו כתוצאה מקלקול ו/או תקלה וכשלים בתוכנה ו/או בחומרה ו/או בתשתית התקשורת של האתר ו/או של מי מהצדדים השלישיים המציע דילים ו/או פרסומים באתר.
 3. 60. במקרה של תקלה בשימוש באתר על המשתמשת לפנות לכתובת המייל של המפעילה וליידע על התקלה.

  


תחולת
הדין וסמכות שיפוט ייחודית

 1. 61. על השימוש באתר ובכל הנוגע למחלוקות הנובעות מהשימוש בו, לרבות מהשימוש במוצרים הנמכרים בו,  יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
 2. 62. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר תהא לבתי המשפט  השלום בעיר חדרה ולבית המשפט המחוזי במחוז צפון.

 

סל הקניות שלך
סל הקניות שלך ריק

פיית המתנות

אני כאן כדי לעזור לך לבחור את המתנה המושלמת!

נתחיל בגיל:

גילאים מיתר

יש תחומי עניין מועדפים?

תחומי עניין מיתר

כמה מתאים לך להשקיע?

מחיר - slider
121100